Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

*Entingen en gedrag:

▪    Uw hond dient gezond te zijn.
▪    Uw hond dient zijn jaarlijkse (cocktail, Weil, Parvo, Kennelhoest) entingen  te hebben gehad.
▪    Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen, teken, vlooien en wormen.
▪    Indien geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft, kan uw hond tijdens deze periode niet met de groepswandeling mee. U dient dit z.s.m te melden.
▪    Dat geldt ook voor loopse honden. Die kunnen apart uitgelaten worden.
▪    Uw hond dient sociaal gedrag te vertonen naar mens en dier
▪    Uw hond dient het commando “Hier” te kennen
▪    U wordt geadviseerd uw hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling ivm kans op maagtorsie bij sommige rassen
▪    U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek
▪    Uw hond zal loslopen tijdens de wandeling, tenzij anders is afgesproken. Tevens wordt er verwacht dat uw hond sociaal is en goed in groepsverband kan functioneren.

*Schade/ aansprakelijkheid:

▪    De eigenaar dient minimaal WA-verzekerd te zijn. Vraag of uw hond is meeverzekerd.
▪    U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan    derden
▪    Verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of verlies van uw hond en/of toebehoren valt niet onder de verantwoordelijkheid van de uitlaatservice
▪    Mocht er iets gebeuren tijdens het vervoer en of het uitlaten van uw hond dan heeft uitlaatservice de Woef-Bus het recht om naar de dichtst bijzijnde dierenarts te gaan om uw hond te laten behandelen. De kosten zijn te allen tijde voor de eigenaar.
▪    Uw hond dient in het bezit te zijn van een goede halsband met daaraan een penning met naam, adres en telefoonnummer.

*Lengte wandeling en weeralarm:

▪    De uitlaatservice loopt met uw hond op afgesproken tijden
▪    De hond wordt bij u opgehaald en weer teruggebracht door uitlaatservice       de WoefBus
▪    De uitlaatservice loopt minimaal een uur met uw hond (mits in groepsverband en niet anders overeengekomen)
▪    De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zonodig   (indien contractueel overeengekomen of eigenaar is niet telefonisch bereikbaar) met uw hond naar een dierenarts
▪    Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken

*Afzeggen en opzeggen:

▪    Het annuleren van een wandeling dient minimaal 24 uur van te voren worden gedaan. Anders wordt de wandeling alsnog in rekening gebracht.
▪    U heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet terug betaald
▪    De uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:
   ▪    ziekte
   ▪    prive/ familie omstandigheden
   ▪    weeralarm of extreme gladheid
   ▪    vakantie ( word vroegtijdig aangegeven )

Er wordt samen met de eigenaar gekeken naar een gepaste oplossing.
De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald

*Het (sleutel)contract en betalingen:

▪    Hondenuitlaatservice de WoefBus is in het bezit van een huissleutel (indien nodig), waarvoor een sleutelcontract is getekend.
▪    Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”
▪    Per hond wordt er na het intake gesprek een contract aangegaan waarbij zowel uitlaatservice als eigenaar nog specifieke verzoeken vast kan laten leggen
▪    In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben
▪    Rittenkaarten worden per wandeling afgestempeld door de uitlaatservice
▪    Betaling kan voorafgaand aan de wandeling worden voldaan of voorafgaand aan de aankoop van een rittenkaart
▪    Betaling kan contant of op het rekeningnummer van de WoefBus, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond

IMG_1457